اخبار

استان فارس 6سال پیاپی موفق به برگزاری همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان شده است.

گزارشی از ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس را در این مطلب می خوانیم.

موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان از جمله اهدافي است كه دولت ها در جهت تامين منافع عمومي جامعه با اعمال سياست هاي حمايتي خود از آنها در مقابل خيل وسيع توليد و عرضه كالا و خدمات دنبال مي نمايند . اين مسئله هر روز با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از فناوري هاي جديد چهره تازه اي به خود گرفته و ابعاد گسترده تري پيدا مي كند. لذا موضوع حمایت ازحقوق مصرف کننده ایجاب می کند تا در کنار مسائل حقوقی ، تدابیری از سوی دولت اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازند . یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان، تشویق های مستقیم و غیر مستقیم می باشد .
یکی از این تشویق ها می تواند بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و انتخاب واحدهای نمونه و تقدیر از آنها در جشنواره ها و یا همایش های خاص می باشد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز به منظور تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی استان، تصمیم به برگزاری جشنواره ای تحت عنوان تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در بازه زمانی نهم اسفند ماه «روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان» نموده است و با اعلام ضوابط و شرایط خاصی اقدام به اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان به واحدهای حایز شرایط کرده است.
اهم اقدامات دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس در راستای اهداف یاد شده در سال 1395 به شرح ذیل می باشد:

1 - برگزاری ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس

الف- مراحل قبل از برگزاری جشنواره :
1-    برگزاری 16 جلسه هفتگی و بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های پنجمین جشنواره
2-    برگزاری جلسات هماهنگی جشنواره ششم با حضور اعضای دبیرخانه و روسای ادارات معاونت نظارت و بازرسی
3-    برگزاری جلسه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس و هماهنگی جهت برگزاری ششمین جشنواره
4-    برگزاری جلسه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شیراز و انعقاد تفاهم نامه همکاری در برگزاری و ثبت نام ششمین جشنواره
5-    برنامه ریزی و اجرای ثبت نام اولیه به صورت الکترونیکی از طریق سایت جشنواره
6-    انجام ثبت نام از 07/06/95 لغایت 30/08/95 طی دو مرحله
7-    درج آگهی فراخوان ثبت نام در روزنامه های خبرجنوب، عصر مردم، سبحان، نیم نگاه، افسانه، تماشا و طلوع
8-    نامه نگاری با انجمن های تخصصی تولیدی و خدماتی برای اطلاع رسانی به واحدهای زیرمجموعه در خصوص ثبت نام جشنواره
9-    نامه نگاری با ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های فارس و ارگان های مرتبط با بخش اقتصادی استان از جمله شرکت شهرکهای صنعتی فارس، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، پارک علم و فناوری فارس، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان، اداره کل بهزیستی استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ...
10-    ارسال بیش از 3000 پیامک به مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی
11-    برگزاری جلسات گروهی با مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به منظور اطلاع رسانی در مورد جشنواره
12-    حضور در نمایشگاه های بین المللی فارس و دعوت از واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت کننده در نمایشگاه برای حضور در جشنواره
13-    پاسخگویی حضوری و تلفنی به واحدهای تولیدی وخدماتی استان در خصوص شرایط شرکت و نحوه ارزیابی واحدها در جشنواره
14-    ثبت نام 183 واحد تولیدی و خدماتی شامل 104 واحد تولیدی، 64 واحد خدماتی، 9 بیمارستان و درمانگاه و 6 بانک
15-    راهیابی 146 واحد به مرحله ارزیابی و نظرسنجی مردمی شامل 87 واحد تولیدی، 48 واحد خدماتی، 6 بیمارستان و درمانگاه، 5 بانک
16-    آغاز مرحله نظرسنجی از مصرف کنندگان واحدهای متقاضی به صورت حضوری  و تلفنی از تاریخ 20/09/1395
17-    آغاز مرحله ارزیابی واحدهای متقاضی از تاریخ 01/10/1395

ب- ارزیابی واحدهای متقاضی :
1.    دعوت از صاحب نظران حوزه هاي مختلف خدمات و ادارات ذيربط جهت حضور در جلسات هم انديشي بازنگري فرم هاي ارزيابي
2.    برگزاري 16 جلسه هم انديشي بازنگري در فرم هاي ارزيابي واحدهای تولیدی و خدماتی
3.    تهيه و تنظيم فرم هاي ارزيابي حوزه هاي مختلف صنعت و خدمات
4.    تشکیل تیم های ارزیابی در حوزه های تولید و خدمات
5.    ارزیابی واحدهای شرکت کننده در رسته های مختلف به صورت حضوری و غیرحضوری

ج- نظرسنجی از مصرف کنندگان واحدهای متقاضی :
1.    بررسی و تدوین فرم های نظرسنجی از مصرف کنندگان متناسب با نوع فعالیت واحدها
2.    واگذاری انجام نظرسنجی از مصرف کنندگان به بخش خصوصی
3.    نظارت بر انجام نظرسنجی
4.    دریافت نتایج نظرسنجی

د- انتخاب نشان دوست داشتنی مصرف کنندگان استان فارس:
1.    مشخص نمودن 3 رسته فرآورده های لبنی، فرآورده های گوشتی و آبمعدنی برای انتخاب نشان دوست داشتنی مصرف کنندگان استان فارس
2.    رایزنی و تبادل نظر در خصوص نحوه نظرسنجی از مصرف کنندگان و انتخاب نشان دوست داشتنی فارس
3.    تهیه و تدوین فرم نظرسنجی انتخاب نشان (برند) دوست داشتنی مصرف کنندگان فارس
4.    تهیه بیش از 6000 فرم نظرسنجی
5.    تقسیم شهرستان شیراز به 5 منطقه و انجام نظرسنجی نشان دوست داشتنی به صورت حضوری در این مناطق
6.    ارسال نامه به 27 شهرستان استان برای انجام نظر سنجی در شهرستانها
نکته ـ این توضیح لازم است که شرکتهایی در نظرسنجی نشان دوست داشتنی مصرف کنندگان فارس شرکت داده می شوند که در ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان این استان ثبت نام کرده باشند.
7.    انجام نظرسنجی برند دوست داشتنی در سطح شهر شیراز و سایر شهرستانها
8.    ورود اطلاعات فرم ها در نرم افزار و تجزیه و تحلیل آنها
9.    انتخاب 3 نشان به عنوان نشان های دوست داشتنی مصرف کنندگان فارس در سال 1395 ( شرکت پگاه فارس در رسته فرآورده های لبنی، شرکت دمس در رسته فرآورده های گوشتی و شرکت سپیدان چشمه در رسته آب معدنی)

ه- انتخاب واحدهای حامی حقوق مصرف کننده :
1.    تجمیع امتیازهای ارزیابی و نظرسنجی
2.    برگزاری کمیته فنی و بررسی امتیاز واحدهای متقاضی
3.    انتخاب 43 واحد تولیدی حامی حقوق مصرف کنندگان فارس ( 9 تندیس طلایی، 7 تندیس نقره ای، 5 تندیس برنزی و 22 گواهینامه، لازم به ذکر است واحدهای تولیدی که جمع امتیازات آنها از 75 بالاتر بود حائز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس و واحدهایی که از 85 امتیاز بالاتر کسب نمودند حائز تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.)
4.    انتخاب 29 واحد خدماتی حامی حقوق مصرف کنندگان فارس ( 4 تندیس طلایی، 2 تندیس نقره ای، 2 تندیس برنزی و 21 گواهینامه، لازم به ذکر است واحدهای خدماتی که جمع امتیازات آنها از 80 بالاتر بود حائز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس و واحدهایی که از 90 امتیاز بالاتر کسب نمودند حائز تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.)

و- برگزاری ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس
1.    ارسال دعوتنامه برای مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولان ارشد استان فارس و دعوت از آنها برای حضور در جشنواره
2.    ارسال دعوتنامه برای مدیران عامل و روسای هیات مدیره واحدهای منتخب و غیر منتخب
3.    برگزاری جشنواره در روز چهارشنبه 17 اسفند ماه 1395
4.    سخنرانی آقایان سیدمحمدعلی افشانی استاندار فارس، دکتر نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، دکتر پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و علی همتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
5.    معرفی برگزیدگان جشنواره و اهدا تندیس و گواهینامه
6.    معرفی واحدهای منتخب نشان دوست داشتنی مصرف کنندگان فارس و اهدا تندیس
7.     معرفی رسانه برتر در پوشش خبری پنجمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس
8.    اجرای گروه موسیقی زند به خوانندگی هنرمند توانمند علی زند وکیلی
9.    اجرای گروه همخوانی نورالحرم
10.    و ...
2- برگزاری سومین جشنواره مطبوعات ( رسانه های مکتوب، پایگاه های خبری، خبرگزاری ها) در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس:
ـ برگزاری 5 جلسه رایزنی و هماهنگی برگزاری جشنواره مطبوعات به صورت مستقل با رئیس محترم اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
ـ برگزاری نشست مطبوعاتی با حضور آقای همتی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و آقای امیدبخش معاون محترم فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در تاریخ 14 دی ماه 1395 در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
ـ چاپ پوستر و فراخوان و توزیع آن بین روزنامه نگاران و روزنامه ها و خبرگزاری ها
ـ اطلاع رسانی به خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان و فعالان رسانه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستان های استان به روزنامه های فعال در شهرستان
ـ اطلاع رسانی از طریق وب سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و سایت جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان این استان
ـ اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی و انتشار پوستر و فراخوان جشنواره در گروه های خبرنگاران
ـ زمان ارسال آثار تا 30 بهمن ماه اعلام شده بود که به واسطه تماسهای خبرنگاران تا پایان روز یکم اسفندماه تمدید شد.
ـ دریافت 135 اثر از 34 خبرنگار: در این جشنواره 34 خبرنگار از 5 روزنامه،3 خبرگزاری، 3 هفته نامه، یک ماهنامه و یک پایگاه تحلیلی خبر با ارسال آثار مشارکت کرده اند.
ـ از 135 اثر ارسال شده 79 اثر به مرحله داوری راه یافتند که شامل 31 گزارش و 22 خبر در بخش حرفه ای (رعایت حقوق مصرف کنندگان) و 26 اثر در بخش ویژه (اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از تولید ملی) می باشد.
ـ تاریخ و مکان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان:
اردیبهشت ماه 1396 در سالن غزل تالار حافظ

3- انتشار نشریه حامی :
1.    تهیه مطالب و چاپ چهارمین نشریه حامی در تیراژ 2500 نسخه ( بهار 95 )
2.    تهیه مطالب و چاپ پنجمین شماره نشریه حامی در تیراژ 2500 نسخه ( تابستان 95 )
3.    تهیه مطالب و چاپ ششمین شماره نشریه حامی در تیراژ 2500 نسخه (زمستان 95)
4.    رایزنی با دانشگاه شیراز به منظور بهره مندی از توان اساتید دانشگاه در مجله حامی (تهیه یادداشت و یا مصاحبه از آنها)
5.    توزیع مجله حامی در دستگاه های دولتی استان
6.    توزیع مجله حامی در بین واحدهای مستقر در شهرک صنعتی استان فارس، منطقه ویژه اقتصادی شیراز و پارک علم و فناوری فارس و ...

به گزارش واحد خبر «حامی»، در مراسم اختتامیه این جشنواره 43 واحد تولیدی و 29 واحد خدماتی به عنوان حامیان حقوق مصرف کنندگان در استان فارس معرفی شدند. این واحدها پس از کسب امتیاز لازم در ارزیابی های به عمل آمده توسط کارشناسان و نظرسنجی مردمی از میان 183 واحد ثبت نام کننده در این جشنواره مفتخر به کسب عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.

تندیس طلایی تعلق می گیرد به ...

شركتهای  پگاه فارس به مدیرعاملی محمد امين حنيف پور، شركت زرین غزال به مدیرعاملی علی محمد ابراهیمی، شركت ستاره يخي آسيا (ب.آ) به مدیرعاملی جمال رازقی جهرمی، شركت فرآورده هاي لبني رامك شيراز به مدیرعاملی هاشم نصیری، شركت تضامني سياح فر و خانداداش (پرميوم باند) به مدیرعاملی آقايان سیاح فر و خانداداش، شركت دكوران به مدیرعاملی قاسم ابوقداره، شركت سيمان فارس نو به مدیرعاملی اسدالله نیکفر، شركت كارخانجات سيمان لامرد به مدیرعاملی ابراهیم غلامزاده و شركت گلسار فارس به مدیرعاملی عبدالصمد دادگر واحدهاي توليدي دريافت كننده تنديس طلایی بودند.

همچنین مجموعه رستورانهاي هفت خوان به مدیرعاملی محمد حسین حسن پور، مهدكودك بچه هاي ايران به مدیریت فرح روان روی، مهدكودك چيستا به مدیریت زهرا دشتی و هتل اليزه به مدیریت علیرضا تهرانی واحدهاي خدماتي دريافت كننده تنديس طلايي ششمین جشنواره تقدیراز حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس بودند.

تندیس نقره ای تعلق می گیرد به ...

واحدهاي توليدي دريافت كننده تنديس نقره اي رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس در ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان این استان شامل شركت كشت و صنعت دامپروري فارس (پارسيرنگ) به مدیرعاملی محسن ابراهیمی، شركت توليدي و صنعتي بالان صنعت به مدیرعاملی بیژن ابنوزاده، شركت ساوانا بتن سانا به مدیرعاملی سید محمد فتاح جهرمی، شركت سيمان سفيد نيريز به مدیرعاملی ماشاءالله کامکار، شركت گچ ماشيني جهرم به مدیرعاملی مهدی مجدخیاوی، شركت گچ ماشيني فارس به مدیرعاملی محمدتقی معین آزاد، شركت مشكفام فارس به مدیرعاملی محمد هادی بوستانی بودند. ضمن آنکه شرکتهای پخش هجرت به مدیریت مسعود اخترشناس و هتل شیراز به مدیریت حمید جاویدان موفق به دریافت تندیس نقره ای در بخش خدمات شدند.

تندیس برنزی تعلق می گیرد به ...

شركتهای نوشيدنيهاي سرد نوشا زاگرس (آبمعدني ويوانت) به مدیرعاملی حمیدرضا قائدی، شركت صنايع ارتباطي آوا به مدیرعاملی انوشیروان مرآت، شركت سپيد پارس شيراز به مدیرعاملی احمد رضا درخشنده گلپايگاني، شركت صنايع شيميايي فارس به مدیرعاملی کرامت الله محمدنیا و شركت لاستيك دنا به مدیرعاملی محمود پرهیزکار در بخش تولید و شرکت هایپرمارکتهای ماف پارس ـ هايپراستار شيراز به مدیریت مرتضی لطفی و مرکز سلامت گستر نيايش به مدیریت سهراب شرفی در بخش خدمات موفق به دريافت تنديس برنزي رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تعلق می گیرد به...

شركت تهيه و بسته بندي آبمعدني چشمه شش پیر به مدیرعاملی محمدرضا ذو الانواری، شركت فرآورده هاي آماده طبخ گل پونه به مدیرعاملی محمدحسن سمیعی پور، شركت فرآورده هاي گوشتي دمس به مدیرعاملی حسین اوجی، شركت شير پاستوريزه ارمغان (ماني ماس)  به مدیرعاملی سید محمد اسماعیل راهنما، شركت شيراز مرغ به مدیرعاملی يدالله شجاعی، شركت آرايه هاي داخلي آشيانه (مبلمان رست) به مدیرعاملی حبیب قربانی، شركت بتن آماده مرادي به مدیرعاملی رضا مرادی، شركت بيد كوه شيراز به مدیرعاملی جاسم محمدیان، شركت پولادكف به مدیرعاملی سید علی اصغر ظریفکار فرد، شركت زرين قاب شهر به مدیرعاملی عبدالرضا فیلی، شركت سردخانه و موادغذايي آريا سام به مدیرعاملی جعفر حسين زاده در بخش تولید موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.

همچنین شركتهای شن و ماسه قره آغاج به مدیرعاملی رضا اولیاء، شركت طلا و نقره غزاله به مدیرعاملی غزاله شریف، شركت قصر بازی پارسیان فارس به مدیرعاملی علی زراعت پیشه، شركت مبين بتن پرنيان به مدیرعاملی حسین صادقی، تأسيسات سيلندر پركني بوتان به مدیرعاملی محسن خليلي عراقي، شركت پارس پينووا به مدیرعاملی امیر بوستانی، شركت پاساب گستر شيراز (SPG) به مدیرعاملی حبیب اله درخشنده گلپایگانی، شركت پولادورزان كيميا به مدیرعاملی محسن خداکرمی، شركت تعاوني فرش ذوالانواری به مدیرعاملی حمیدرضا ذوالانواری، شركت شيراز نايلون به مدیرعاملی محمد تابنده و گروه توليدي پرديس طلايي به مدیرعاملی کوروش اسدسنگابی از دیگر شرکتهای تولیدی بودند که گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس را دریافت کردند.

در بخش خدمات آموزشگاه سفير گفتمان به مدیریت الهام محمدی نژاد، آموزشگاه نويد پسرانه به مدیریت عبدالصاحب محرر، بانك سينا - مديريت منطقه  فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد به مدیریت عبدالعلی نجفی، بانك كشاورزي - مديريت شعب استان فارس به مدیریت محسن صفدری، دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی گشت تور به مدیریت علیرضا قاجار، شرکت بهداشت سلامت (پخش علي پور) به مدیریت علی اصغر علیپور، شرکت پخش بازارگستر پگاه - منطقه 3  به مدیریت سید جلال الدین حسینی، شرکت پخش سام سيوان گستر آرسام به مدیریت محمد رضا شیخ عطار، شرکت مهندسی کامپیوتر پژواك به مدیریت دیوید موسی زاده، عاملیت 643 شرکت اطلس خودرو –شجاعي به مدیریت سید سامان شجاعی، كانون آگهی و تبلیغات پژهان به مدیریت سید مهدی ضیائیان موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.

مجتمع مرکزی خودرو ، شیراز – تسليم به مدیریت اسد الله تسلیم، مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب(س) به مدیریت خانم دكتر صمصامي، مرکز آموزشی درمانی حضرت علي اصغر (ع) به مدیریت دكتر اميد براتي، مرکز آموزشی درمانی خليلي به مدیریت دكتر رضا كبودخاني، مرکز آموزشی درمانی شهید آیت ا... دستغيب به مدیریت دكتر محمد حسين اقبال، مرکز تخصصی طراحی وب زئوس به مدیریت مرتضی امینی مقدم، مرکز خرید الماس شهر فسا به مدیریت مجید رفیعی، مهدكودك نگار به مدیریت فاطمه دستغیب، نمايندگي خدمات پس از فروش ايران خودرو-زارع 2251 به مدیریت حسن زارع و نمايندگي خدمات پس از فروش سايپا-جامعي به مدیریت حمید رضا جامعی از دیگر شرکتهای خدماتی بودند که موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس شدند.

برای کسب اطلاعات و تصاویر این همایش اینجا را کلیک نمایید.

شرکت های برتر همایش

کتاب همایش سال 1395

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوط است - 1393
طراحی و پشتیبانی: گروه شرکت های طرفه نگار
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

26200503,22058542

از آخرین اخبار مطلع باشید